ไม่มีรายการ

ลงทุนกัญชาผ่านกองทุนรวม

24 มิถุนายน 2565


 

การปลดล็อกกัญชากัญชงในครั้งนี้ มีเป้าหมาย 3 ข้อ

1. เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ Health & Medical

2. เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (กลุ่มเครื่องสำอาง สมุนไพรและอาหาร และการส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรม Beauty Product & Innovation)

3.เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเอง

ไทยจะเพิ่งขยับตัว ปลดล็อคกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด แล้วตลาดกัญชาถูกกฎหมายของโลกเป็นอย่างไร

โดยเฉพาะในมุมการเติบโตจากการใช้งาน ทั้งทางการแพทย์และสัทนาการ จะน่าเข้าไปลงทุนผ่านกองทุนรวมกัญชาหรือไม่?


เราไปหาคำตอบพร้อมกันกับ LUMPSUM กันเลยดีกว่าครับ

 

ภาพรวมตลาดกัญชาถูกกฎหมาย

ภาพรวมตลาดกัญชาถูกกฎหมาย

• ตลาดกัญชาถูกกฎหมายคาดว่าจะเติบโตสูงต่อเนื่อง จนมูลค่าตลาดแตะ 1.02 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2030

• คาดว่าตลาดจะขยายตัวที่ CAGR (อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น) 25.5% ในช่วงปี 2022 ถึง 2030

• ปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดกัญชาถูกกฎหมายเติบโตคือ กัญชาสำหรับการแพทย์ (โดยเฉพาะการรักษาโรคเรื้อรัง) และสำหรับการใช้เพื่อสันทนาการในผู้ใหญ่

ที่มา : researchandmarketsgrandviewresearch

รู้จักกองทุน ETF กัญชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

รู้จักกองทุน ETF กัญชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

• กัญชาถูกนำมาใช้งานทางการแพทย์และสันทนาการ

• MJ เป็นกองทุน ETF แรกของสหรัฐฯ ที่ลงทุนในอุตสาหกรรมกัญชาถูกกฎหมายทั่วโลก

• จดทะเบียนในตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE) โดยเปิดกองทุนครั้งแรกเมื่อ 3 ธ.ค. 2015

• มีสินทรัพย์ภายใต้การดำเนินงานราว 484 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ณ วันที่ 31 พ.ค. 2022) ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม ETF ที่ลงทุนในอุตสาหกรรมกัญชา

ที่มา : ETFMG Alternative Harvest ETF, Financial Times

กองทุนรวมกัญชา

1. กองทุน MCANN

กองทุน MCANN

กองทุนเปิด MFC Global Cannabis Fund หรือ MCANN จาก บลจ.เอ็มเอฟซี (MFC) เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน(หุ้น) หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางกัญชา (Cannabis) หรือกัญชง (Hemp) ที่ถูกกฎหมาย

รวมถึงบริษัทที่สร้างรายได้หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย การพัฒนา การเพาะปลูก การผลิต ไปจนถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ผลิตภัณฑ์ทางด้านกัญชาหรือกัญชงจะมีรูปลักษณ์และคุณสมบัติที่หลากหลายแตกต่างกันตามการใช้ประโยชน์ เช่น การผลิต เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ได้แก่ การผลิตเป็นยา อาหาร สมุนไพร หรือเครื่องสำอาง เป็นต้น หรือการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ ยานยนต์ หรือ กระดาษ เป็นต้น

โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และถูกจัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

ที่มา : MCANN Fund fact sheet

2. กองทุน WE-CANCB

กองทุน WE-CANCB

กองทุนเปิด วี แคนนาบิส บิสสิเนส หรือ WE-CANCB จาก บลจ. วี เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ ตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากกัญชา หรือกัญชง หรือสารสกัดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกัญชาอย่างถูกกฎหมาย

อาทิ การปลูก การผลิต หรือการจำหน่ายกัญชา กัญชาเพื่อการอุตสาหกรรม กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ การใช้กัญชาทางเภสัชกรรม สินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบ

รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) เช่น การให้บริการทางการเงินหรือจัดหาเงินทุนให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับกัญชา การผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปลูกกัญชา เป็นต้น

โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว กองทุนจะกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และถูกจัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

ที่มา : WE-CANCB Fund fact sheet

ลงทุนกัญชาผ่านกองทุนรวม

ลงทุนกัญชาผ่านกองทุนรวม

กองทุนประเภทนี้ลงทุนกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวคืออุตสาหกรรมกัญชา ทำให้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง และเมื่อดูผลตอบแทนย้อนหลังจะเห็นว่าไม่สู้ดีเลย ดั้งนั้น สำหรับคนที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมธีม กัญชา จำเป็นต้องศึกษาและเข้าใจอุตสาหกรรมกัญชาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน

คำเตือน

บทความแนะนำล่าสุด


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ