ไม่มีรายการ

<รีวิว> บัตรเอทีเอ็ม / เดบิตที่ไหน ให้วงเงินประกันสูงสุด!

11 กุมภาพันธ์ 2563


 

จะดีแค่ไหน ถ้ามากกว่าแค่ใช้บัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิตตามปกติแล้ว บัตรนั้นยังคุ้มครองชีวิตเราได้ด้วย โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งหลายคนอาจมองข้ามประโยชน์ตรงนี้ไป

หลายธนาคารต่างก็เป็นนายหน้าประกันภัย โดยการพ่วงประกันเข้ากับบัตรเดบิตที่เราใช้ถอน จ่าย โอนเงินกันตามปกติ วันนี้ดิฉันคัดมาเฉพาะที่วงเงินประกันสูงๆ เรียงลำดับจากวงเงินประกันสูงสุด จากมากไปน้อยในวงเงิน 1,000,000-250,000 บาทไว้เป็นตัวเลือกเผื่อใครมีโอกาสเปิดบัญชีกับแบงก์ไหนและสนใจอยากสมัครก็ถามเจ้าหน้าที่แบงก์ได้

แม้ที่สุดแล้ว คงไม่มีใครอยากใช้วงเงินที่เขาให้มา แต่ทว่า..เราไม่มีทางรู้ ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ การลดความเสี่ยงจากค่ารักษาพยาบาล ก็น่าจะดีกว่าการที่เราไม่มีหลักประกันอะไรเลย


#1 วงเงินประกันสูงสุด 1,000,000 บาท

เป็นบัตรของธนาคารกรุงไทย (KTB) คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท (เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป ในอาณาเขต ตปท.) คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

บัตรเคทีบี ช้อปสมาร์ท พาลาเดียม (KTB Shop Smart Palladium Card) VISA

เป็นบัตรของธนาคารกรุงไทย (KTB) คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท (เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป ในอาณาเขต ตปท.) คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ไม่ต้องสำรองจ่าย ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/อุบัติเหตุ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 - 75 ปีบริบูรณ์ และเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ขั้นต่ำ 500 บาท หรือกระแสรายวัน 10,000 บาท

บัตรนี้มีค่าธรรมเนียม แรกเข้า 100 บาท , ค่าธรรมเนียม รายปี 1,599 บาท

*ข้อมูลเพิ่มเติม บัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม

 

#2 วงเงินประกันสูงสุด 500,000 บาท

เป็นบัตรของธนาคารกรุงไทย (KTB) คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท (อุบัติเหตุทั่วไป) ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 10,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้งโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

บัตรเคทีบี ช้อปสมาร์ท บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า (KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra Card) VISA

เป็นบัตรของธนาคารกรุงไทย (KTB) คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท (อุบัติเหตุทั่วไป) ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 10,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้งโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำ มีอายุตั้งแต่ 15 - 75 ปีบริบูรณ์ และเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ขั้นต่ำ 500 บาท หรือกระแสรายวัน 10,000 บาท หากมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารแล้ว สามารถขอทำบัตรได้ทันที

บัตรนี้มีค่าธรรมเนียม แรกเข้า 100 บาท, ค่าธรรมเนียม รายปี 999 บาท

*ข้อมูลเพิ่มเติม บัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า

 

#3 วงเงินประกันสูงสุด 500,000 บาท

เป็นบัตรของธนาคารออมสิน (GSB) ให้ความคุ้มครอง การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท ครอบคลุมทั้งจากอุบัติเหตุทั่วไป การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

เป็นบัตรของธนาคารออมสิน (GSB) ให้ความคุ้มครอง การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท ครอบคลุมทั้งจากอุบัติเหตุทั่วไป การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์ VISA

เป็นบัตรของธนาคารออมสิน (GSB) ให้ความคุ้มครอง การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท ครอบคลุมทั้งจากอุบัติเหตุทั่วไป การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 20,000 บาทต่ออุบัติ เหตุแต่ละครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษากับสถานพยาบาลในโครงการ ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

คุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 15 - 75 ปีบริบูรณ์ มีสมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกธนาคารออมสิน

บัตรนี้มีค่าธรรมเนียม แรกเข้า 100 บาท , ค่าธรรมเนียม รายปี 999 บาท

*ข้อมูลเพิ่มเติม บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์

 

#4 วงเงินประกันสูงสุด 500,000 บาท

(แต่หากสูญเสียชีวิตขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ วงเงินประกันสูงสุด 1,000,000 บาทเป็นบัตรของธนาคารยูโอบี (UOB) วงเงินคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุไม่เกิน 500,000 บาท (กรณีสูญเสียชีวิตขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะวงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท) คุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 30,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

 ยูโอบี พร้อมการ์ด มาสเตอร์การ์ด เดบิต วีแคร์ เอ็กซ์ตร้า อันลิมิต PromptCard - MasterCard

เป็นบัตรของธนาคารยูโอบี (UOB) วงเงินคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุไม่เกิน 500,000 บาท (กรณีสูญเสียชีวิตขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะวงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท) คุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 30,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 15 - 90 ปี (ผู้ถือบัตรที่มีอายุมากกว่า 70 ปีบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการให้ความคุ้มครอง 70% ของทุนประกันภัย) มีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารยูโอบี

ไม่คิดค่าธรรมเนียมแรกเข้า, ค่าธรรมเนียมรายปี 1,699 บาท

*ข้อมูลเพิ่มเติม บัตรเดบิต ยูโอบี วีแคร์ เอ็กซ์ตร้า อันลิมิต

 

#5 วงเงินประกันสูงสุด 300,000 บาท

เป็นบัตรของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH BANK)  วงเงินคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 300,000 บาท (กรณีอุบัติเหตุในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10,000 บาท) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

LH Bank Premium Card (TPN UnionPay)

เป็นบัตรของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH BANK) วงเงินคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 300,000 บาท (กรณีอุบัติเหตุในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10,000 บาท) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ผู้ทำประกันต้องมีอายุตั้งแต่ 15 - 65 ปี (ณ วันที่สมัครบัตร) และต่ออายุได้สูงสุดไม่เกิน 70 ปี ต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อผูกกับบัตร

บัตรนี้มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท,ค่าธรรมเนียมรายปี 600 บาท

*ข้อมูลเพิ่มเติม บัตร LH Bank Premium


#6 : วงเงินประกันสูงสุด 300,000 บาท

วงเงินคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 300,000 บาท จ่ายค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุไม่จำกัดจำนวนครั้ง/ปี สูงสุด 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุคุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก

บัตรเดบิต เอส สมาร์ท ซูเปอร์ พลัส PromptCard - MasterCard

เป็นบัตรของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) วงเงินคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 300,000 บาท
จ่ายค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุไม่จำกัดจำนวนครั้ง/ปี สูงสุด 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุคุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก และเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลไหนก็ได้

ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี (ณ วันสมัครบัตร) และต่ออายุได้สูงสุดไม่เกิน 80 ปี ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อผูกกับบัตรเดบิต

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท , ค่าธรรมเนียมรายปี 1,599 บาท

*ข้อมูลเพิ่มเติมบัตรเดบิต เอส สมาร์ท ซูเปอร์ พลัส

 

#7 : วงเงินประกันสูงสุด 250,000 บาท

เป็นบัตรของธนาคารเกียรตินาคิน (KK) รับความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุวงเงินสูง สุด 250,000 บาท  (กรณีเสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท)

KK Protect Debit Card TPN UnionPay

เป็นบัตรของธนาคารเกียรตินาคิน (KK) รับความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุวงเงินสูง
สุด 250,000 บาท (กรณีเสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท) ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 บาท

ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ - 75 ปีบริบูรณ์

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท , ค่าธรรมเนียมรายปี 999 บาท

*ข้อมูลเพิ่มเติม KK Protect Debit Card

นอกจาก 7 บัตร 7 แบบที่ว่ามานี้ ก็ยังมีอีกหลายแบบให้เลือกจากหลายธนาคาร วงเงินประกันเริ่มต้นที่ 100,000 บาท บางทียังไม่ทันได้ถาม แค่ไปเปิดบัญชีธนาคารก็เสนอมาให้แล้ว ถ้าไม่สนใจเราก็ทำบัตรเอทีเอ็ม/เดบิต แบบธรรมดาที่ไม่ต้องพวงประกันก็ได้ สุดท้ายแล้วเราในฐานะผู้บริโภคเป็นคนตัดสินใจ

--------------------------------------------
ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

บทความแนะนำล่าสุด


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ