ไม่มีรายการ

ยามวิกฤติ ควรปรับพอร์ตการลงทุนมั้ย?

21 ตุลาคม 2563


ในวิกฤติใหญ่อย่างวิกฤติ COVID-19 รอบนี้

หากเปิดดูพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะพอร์ตหุ้นย่อมเกิดอาการ “ใจ๋บ่ดี” 

เพราะจากตัวเลขในพอร์ตที่เขียวเข้ม ก็กลายเป็นเขียวอ่อน หรือที่แย่กว่านั้น กลายเป็นแดงเถือกเลยก็มี

 

จนเริ่มคิดว่า...เราปรับพอร์ตก่อนดีมั้ยนะ?

 

ขอยกตัวอย่างพอร์ตจำลองแบบ DCA

คือซื้อปีละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 แสนบาทตอนต้นปี

เริ่มตั้งแต่ปี 2004 จนถึงปี 2019 เป็นเวลา 16 ปี

แบ่งเป็น 3 พอร์ต คือ ลงทุนในหุ้น 100% ลงทุนแบบ Asset Allocation (AA) 100% และลงทุนตราสารหนี้ 100%

 

จะเห็นว่าเมื่อครบ 16 ปี ก็ได้ผลออกมาตามตำราที่บอกว่า High Risk High Return

พอร์ตหุ้นเงินลงทุนโตมากสุด รองลงมาเป็นพอร์ต AA และพอร์ตตราสารหนี้ ตามลำดับ

โดยที่พอร์ตจำลองนี้ผ่านวิกฤติใหญ่ 1 ครั้ง ในปี 2008 คือ วิกฤติซับไพร์ม

 

หากเราลองปรับพอร์ต 2 ปี คือปี 2008-2009 จากหุ้น 100% สลับไป AA หรือตราสารหนี้

เห้ย!!! คือดีย์ ปังปุริเย่ เพราะสุดท้ายเมื่อถึงปี 2019 ครบ 16 ปี พอร์ตโตกว่ายังเลือกที่จะอยู่เฉย ๆ หรือไม่ปรับพอร์ตนั่นเอง

 

แต่ช้าแต่! นะจ้ะ

พอร์ตจำลองนี้ คือการจำลองที่เหตุการณ์ต่าง ๆ หรือวิกฤติเกิดขึ้นไปแล้ว

แต่บนโลกแห่งความเป็นจริง หากจะปรับพอร์ต คนส่วนใหญ่เลือกจะปรับพอร์ตเมื่อเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นไปแล้ว

นั่นคือ จะปรับพอร์ตเพียงปีเดียวในปี 2009

หากปรับพอร์ตเพียงปีเดียวในปี 2009 สุดท้ายแล้วเมื่อครบ 16 ปี ในปี 2019 จะเห็นว่าพอร์ตกลับโตน้อยกว่าหากเราเลือกที่จะอยู่เฉย ๆ คือยังเลือกที่จะลงหุ้นในหุ้น 100% แบบ DCA ต่อไป

 

ดังนั้น จากการจำลองพอร์ตตามข้างต้น

เห็นได้ชัดเจนจากพอร์ตการลงทุนตัวอย่าง สำหรับการลงทุน 14 ปี ที่เริ่มลงทุนตั้งแต่ปี 2006 จนถึงปี 2019 ที่การลงทุนในหุ้น 100% อย่างสม่ำเสมอ ให้ผลตอบแทนดีที่สุด รองลงมาเป็น Global Asset Allocation และ High Grade Bonds ตามลำดับ

 

จากตัวเลขในพอร์ตที่เขียวเข้ม ก็กลายเป็นเขียวอ่อน หรือที่แย่กว่านั้น กลายเป็นแดงเถือกเลยก็มี จนเริ่มคิดว่า...เราปรับพอร์ตก่อนดีมั้ยนะ?

 

จึงได้ข้อสรุปว่า

ไม่จำเป็นหรือไม่ควรปรับพอร์ต หากพอร์ตการลงทุนนั้นเป็นการลงทุนระยะยาว เพราะ “เวลา” จะช่วยลดความผันผวนหรือความเสี่ยง แต่สามารถปรับพอร์ตได้ หากสามารถคาดการณ์ได้แม่นยำว่าจะเกิดวิกฤติใหญ่ในอนาคต

 

ตัวอย่างการลงทุนหุ้น 100% ปีละ 100,000 บาท

การลงทุนหุ้น 100% ปีละ 100,000 บาท

 

ตัวอย่าง ลงทุน Global asset allocation

ลงทุน Global Asset Allocation 100% ปีละ 100,000 บาท

 

ตัวอย่างการลงทุน high grade bonds 100% ปีละ 100,000 บาท

การลงทุน High Grade Bonds 100% ปีละ 100,000 บาท

 

ปรับพอร์ตการลงทุนปี 2008-2009 จากหุ้นไป Global asset allocation

ปรับพอร์ตการลงทุนปี 2008-2009 จากหุ้นไป Global Asset Allocation

 

ปรับพอร์ตการลงทุนปี 2008-2009 จากหุ้นไป High Grade Bonds

ปรับพอร์ตการลงทุนปี 2008-2009 จากหุ้นไป High Grade Bonds

 

ปรับพอร์ตการลงทุนเฉพาะปี 2009 จากหุ้นไป Global Asset Allocation

ปรับพอร์ตการลงทุนเฉพาะปี 2009 จากหุ้นไป Global Asset Allocation

 

ปรับพอร์ตการลงทุนเฉพาะปี 2009 จากหุ้นไป High Grade Bonds

ปรับพอร์ตการลงทุนเฉพาะปี 2009 จากหุ้นไป High Grade Bonds

บทความแนะนำล่าสุด


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ